Byw Nawr

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd St Davids Day Reception at the Senedd

1 March 2016

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd
Mae David Rees, AS Aberafan, yn garedig iawn yn cefnogi digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd ar Mawrth 1 er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhlith Aelodau’r Cynulliad. Bydd y siaradwyr yn cynnwys Dr Alan Axford, Cadeirydd Cynllun Gwirfoddoli Cymunedol Ceredigion a Dr Mark Taubert, Ymgynghorydd Meddygaeth Liniarol yng Nghanolfan Canser Felindre, am ei lythyr agored i’r diweddar David Bowie a’r ymateb dderbyniodd wedyn.

Blog post tags: 
Tags: 

Dying Matters Week 2016 Wythnos Byw Nawr 2016

26 February 2016

Wythnos Byw Nawr 2016
 
Mae cynlluniau eisoes ar y gweill er mwyn sicrhau bod wythnos Dying Matters yng Nghymru dan faner Byw Nawr yn llwyddiant.
·         Fe wnaeth Sefydliad Paul Sartori ym Mhenfro gynnal digwyddiad codi ymwybyddiaeth tu hwnt o lwyddianus ym mis Ionawr efo grwpiau ac unigolion oedd yn dymuno cynnal eu digwyddiadau ei hunain
·         Bydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cynnal digwyddiadau yn eu Ysbytai Cyffredinol Lleol

Blog post tags: 
Tags: 

Pages

Subscribe to RSS - Byw Nawr