Toby's blog

Digwyddiad yng Ngŵyl y Gelli 2016 Hay Festival Event 2016:

22 February 2016

Digwyddiad yng Ngŵyl y Gelli 2016: Gadael Cymynrodd, gyda darlleniadau gan Fardd Llawryfog cyntaf Cymru, Gwyneth Lewis (dan nawdd Y Brifysgol Agored)
‘Ti wyddost bod hyn yn gyffredin; rhaid i bob bywyd ddarfod’ Hamlet

Blog post tags: 
Tags: 

Cronfa Grantiau Bychan Small Grants Fund

19 February 2016

Cronfa Grantiau Bychan
Mae cronfa grantiau bychan ar gael bellach er mwyn cefnogi’r gwaith o drefnu digwyddiadau a chyllido deunydd hyrwyddo
 
Cysylltwch â veronica.snow@wales.nhs.uk am ragor o wybodaeth
 
Small Grants Fund
A small grants fund is now available to assist in organising events and funding promotional material
Please contact veronica.snow@wales.nhs.uk   for further information
 
 

Blog post tags: 
Tags: 

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd St Davids Day Reception at the Senedd

1 March 2016

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd
Mae David Rees, AS Aberafan, yn garedig iawn yn cefnogi digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd ar Mawrth 1 er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhlith Aelodau’r Cynulliad. Bydd y siaradwyr yn cynnwys Dr Alan Axford, Cadeirydd Cynllun Gwirfoddoli Cymunedol Ceredigion a Dr Mark Taubert, Ymgynghorydd Meddygaeth Liniarol yng Nghanolfan Canser Felindre, am ei lythyr agored i’r diweddar David Bowie a’r ymateb dderbyniodd wedyn.

Blog post tags: 
Tags: 

Dying Matters Week 2016 Wythnos Byw Nawr 2016

26 February 2016

Wythnos Byw Nawr 2016
 
Mae cynlluniau eisoes ar y gweill er mwyn sicrhau bod wythnos Dying Matters yng Nghymru dan faner Byw Nawr yn llwyddiant.
·         Fe wnaeth Sefydliad Paul Sartori ym Mhenfro gynnal digwyddiad codi ymwybyddiaeth tu hwnt o lwyddianus ym mis Ionawr efo grwpiau ac unigolion oedd yn dymuno cynnal eu digwyddiadau ei hunain
·         Bydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cynnal digwyddiadau yn eu Ysbytai Cyffredinol Lleol

Blog post tags: 
Tags: 

Pages

Subscribe to RSS - Toby's blog