Toby's blog

How a photo can change our view of death

22 November 2016

With World Aids Day coming up next week, it's worth looking at a powerful, upsetting photo. 

 


Photo: Therese Frare

 

Byw Nawr at the Senedd, November 29

10 November 2016

Digwyddiad Addewidion Byw Nawr

Tachwedd 29th, 12yp – 2yp

Y Oriel, Senedd, Bae Caerdydd

 

Bydd y sesiwn yma yn rhoi cyfle i chi ganfod rhagor am waith Byw Nawr, sydd yn cynnig cymorth i bobl yng Nghymru baratoi ar gyfer Diwedd Oes a sicrhau eich cymynrodd boed hynny yn ddigidol neu drwy adrodd stori.

Dewch i gyfarfod Pwyllgor Llywio Byw Nawr ar y stondinau gwybodaeth ac arwyddo ymgyrch ‘Rwy’n addo’ Byw Nawr.

Blog post tags: 
Tags: 

A frame across time

7 November 2016


Photograph: David Levene for the Guardian

Photographs have a great power because of the detail they catch

Blog post tags: 

Kicking the Bucket

13 October 2016

Liz Rothschild, founder of the Kicking the Bucket festival, explains how it came about
 

A Live Show about Death

18 July 2016

Outside the Box – A Live Show about Death                                  
by Liz Rothschild
 

Blog post tags: 

Byw Nawr week in Pembrokeshire

11 March 2016

Pembrokeshire’s plans for Byw Nawr / Live Now  Week got off to great start on 5th  February when  Paul Sartori Hospice at Home hosted an open meeting to share ideas.   A wide range of organisations were represented with contributions from: community groups, Hywel Dda University Health Board, care homes, patient groups, domiciliary care, solicitors and funeral directors.   
The lively and interesting meeting generated many ideas on which to build plans for the 2016 Byw Nawr / Live Now week in May.  

Blog post tags: 
Tags: 

Digwyddiad yng Ngŵyl y Gelli 2016 Hay Festival Event 2016:

22 February 2016

Digwyddiad yng Ngŵyl y Gelli 2016: Gadael Cymynrodd, gyda darlleniadau gan Fardd Llawryfog cyntaf Cymru, Gwyneth Lewis (dan nawdd Y Brifysgol Agored)
‘Ti wyddost bod hyn yn gyffredin; rhaid i bob bywyd ddarfod’ Hamlet

Blog post tags: 
Tags: 

Cronfa Grantiau Bychan Small Grants Fund

19 February 2016

Cronfa Grantiau Bychan
Mae cronfa grantiau bychan ar gael bellach er mwyn cefnogi’r gwaith o drefnu digwyddiadau a chyllido deunydd hyrwyddo
 
Cysylltwch â veronica.snow@wales.nhs.uk am ragor o wybodaeth
 
Small Grants Fund
A small grants fund is now available to assist in organising events and funding promotional material
Please contact veronica.snow@wales.nhs.uk   for further information
 
 

Blog post tags: 
Tags: 

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd St Davids Day Reception at the Senedd

1 March 2016

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd
Mae David Rees, AS Aberafan, yn garedig iawn yn cefnogi digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd ar Mawrth 1 er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhlith Aelodau’r Cynulliad. Bydd y siaradwyr yn cynnwys Dr Alan Axford, Cadeirydd Cynllun Gwirfoddoli Cymunedol Ceredigion a Dr Mark Taubert, Ymgynghorydd Meddygaeth Liniarol yng Nghanolfan Canser Felindre, am ei lythyr agored i’r diweddar David Bowie a’r ymateb dderbyniodd wedyn.

Blog post tags: 
Tags: 

Pages

Subscribe to RSS - Toby's blog