Byw Nawr

Byw Nawr: Live now... but plan for the inevitable!

2 September 2014

Dr Hywel Francis MP, pictured below, is to Chair Byw Nawr (Live Now) – Dying Matters in Wales. Here, he shares his reasons for getting involved, reminds us why this work is so important, and invites you to join him in helping people in Wales have their end of life wishes met.

Digwyddiad Blynyddol Byw Nawr - Annual Byw Nawr Event

28 March 2017

 
Digwyddiad Blynyddol Byw Nawr (Dying Matters yng Nghymru)
Stadiwm Swalec, Caerdydd Iau 11 Mai 2017 10:00-15:45
 
Byw yn dda, Gadael Cymynrodd
Beth allwch chi ei wneud? Beth allwn ni ei wneud gyda’n gilydd?
 
Prif Siaradwyr:
Blog post tags: 
Tags: 

Byw Nawr at the Senedd, November 29

10 November 2016

Digwyddiad Addewidion Byw Nawr

Tachwedd 29th, 12yp – 2yp

Y Oriel, Senedd, Bae Caerdydd

 

Bydd y sesiwn yma yn rhoi cyfle i chi ganfod rhagor am waith Byw Nawr, sydd yn cynnig cymorth i bobl yng Nghymru baratoi ar gyfer Diwedd Oes a sicrhau eich cymynrodd boed hynny yn ddigidol neu drwy adrodd stori.

Dewch i gyfarfod Pwyllgor Llywio Byw Nawr ar y stondinau gwybodaeth ac arwyddo ymgyrch ‘Rwy’n addo’ Byw Nawr.

Blog post tags: 
Tags: 

Making death speakable

14 March 2016

When Dr Mark Taubert, right, wrote an open letter of thanks to David Bowie following the singer's death, he had no idea of the international attention it would receive. The letter was shared countless times, featured in innumerable media reports and even prompted Bowie's son Duncan Jones to break his Twitter silence to share it.

Byw Nawr week in Pembrokeshire

11 March 2016

Pembrokeshire’s plans for Byw Nawr / Live Now  Week got off to great start on 5th  February when  Paul Sartori Hospice at Home hosted an open meeting to share ideas.   A wide range of organisations were represented with contributions from: community groups, Hywel Dda University Health Board, care homes, patient groups, domiciliary care, solicitors and funeral directors.   
The lively and interesting meeting generated many ideas on which to build plans for the 2016 Byw Nawr / Live Now week in May.  

Blog post tags: 
Tags: 

Digwyddiad yng Ngŵyl y Gelli 2016 Hay Festival Event 2016:

22 February 2016

Digwyddiad yng Ngŵyl y Gelli 2016: Gadael Cymynrodd, gyda darlleniadau gan Fardd Llawryfog cyntaf Cymru, Gwyneth Lewis (dan nawdd Y Brifysgol Agored)
‘Ti wyddost bod hyn yn gyffredin; rhaid i bob bywyd ddarfod’ Hamlet

Blog post tags: 
Tags: 

Cronfa Grantiau Bychan Small Grants Fund

19 February 2016

Cronfa Grantiau Bychan
Mae cronfa grantiau bychan ar gael bellach er mwyn cefnogi’r gwaith o drefnu digwyddiadau a chyllido deunydd hyrwyddo
 
Cysylltwch â veronica.snow@wales.nhs.uk am ragor o wybodaeth
 
Small Grants Fund
A small grants fund is now available to assist in organising events and funding promotional material
Please contact veronica.snow@wales.nhs.uk   for further information
 
 

Blog post tags: 
Tags: 

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd St Davids Day Reception at the Senedd

1 March 2016

Derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd
Mae David Rees, AS Aberafan, yn garedig iawn yn cefnogi digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi yn Y Senedd ar Mawrth 1 er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhlith Aelodau’r Cynulliad. Bydd y siaradwyr yn cynnwys Dr Alan Axford, Cadeirydd Cynllun Gwirfoddoli Cymunedol Ceredigion a Dr Mark Taubert, Ymgynghorydd Meddygaeth Liniarol yng Nghanolfan Canser Felindre, am ei lythyr agored i’r diweddar David Bowie a’r ymateb dderbyniodd wedyn.

Blog post tags: 
Tags: 

Dying Matters Week 2016 Wythnos Byw Nawr 2016

26 February 2016

Wythnos Byw Nawr 2016
 
Mae cynlluniau eisoes ar y gweill er mwyn sicrhau bod wythnos Dying Matters yng Nghymru dan faner Byw Nawr yn llwyddiant.
·         Fe wnaeth Sefydliad Paul Sartori ym Mhenfro gynnal digwyddiad codi ymwybyddiaeth tu hwnt o lwyddianus ym mis Ionawr efo grwpiau ac unigolion oedd yn dymuno cynnal eu digwyddiadau ei hunain
·         Bydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cynnal digwyddiadau yn eu Ysbytai Cyffredinol Lleol

Blog post tags: 
Tags: 
Subscribe to RSS - Byw Nawr